20 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 |

Bangkok Bike Thailand Challenge 2017

Bangkok Bike Thailand Challenge 2017 in Cha-Am การแข่งขันจักรยานทางไกล ปีที่ 3
วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมการแข่งขัน

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 : ประเภทTeam Time Trial (ระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร)
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 : ประเภท Road Race (ระยะทางประมาณ 77.6 กิโลเมตร)

กิจกรรมอื่นๆภายในงาน

Demo Day : วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. (ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักปั่นจักรยานได้ลองสัมผัสและขี่จักรยานแบรนด์ใหม่ๆหรือแบรนด์ทางเลือกภายในงาน

Carb-Load Party : วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 – 12.00 น. (ราคา 350 บาท/ท่าน)
กิจกรรมช่วงเวลาที่นักปั่นได้โหลดอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงลุยศึกในวันแข่งขันพร้อมทั้งได้สิทธิ์ลุ้นรางวัล Lucky Draw
ในช่วงปาร์ตี้

สถานที่แข่งขัน

โรงแรม เลควิวรีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
facebook : www.facebook.com/lakeviewgolf.chaam (แผนที่)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลและต่อยอดเป็นการแข่งขันระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีและผ่านเส้นทางในโครงการพระราชดำริต่างๆ
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพให้เกิดประโยชน์ภายในจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อสานต่อกิจกรรมร่วมใจปั่นถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5. เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลโดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบแด่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

กำหนดการ
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
10.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนรับหมายเลขการแข่งขันและเสื้อที่ระลึก (Team Time Trial & Road Race) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จ.กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
15.00 – 20.00 น. ลงทะเบียนรับหมายเลขการแข่งขันและเสื้อที่ระลึก (Team Time Trial & Road Race) ณ โรงแรมเลควิวรีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ จ.เพชรบุรี
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
05.00 – 07.00 น. ลงทะเบียนรับหมายเลขการแข่งขันและเสื้อที่ระลึกสำหรับประเภท Team Time Trial (ต่อ)
07.30 – 08.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันสำหรับประเภท Team Time Trial พร้อมชี้แจงกฎกติการแข่งขัน
08.00 – 11.00 น. เริ่มการแข่งขันแบบประเภท Team Time Trial (ปล่อยตัวทีมละ 2 นาที)
11.30 – 13.00 น. พิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานฯ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะประเภท Team Time Trial
10.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนรับหมายเลขการแข่งขันและของที่ระลึกประเภท Road Race
17.00 – 17.30 น. ชี้แจงกฎกติการแข่งขันสำหรับประเภท Road Race
18.00 – 20.00 น. Carb-Load Party (เฉพาะผู้ที่ชำระเงินเพื่อเข้าร่วมงานเท่านั้น)
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
05.00 – 06.00 น. ลงทะเบียนรับหมายเลขการแข่งขันและของที่ระลึก (ต่อ)
06.30 – 07.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
07.00 – 11.00 น. เริ่มการแข่งขันประเภท Road Race (ลำดับการปล่อยตัวจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
11.30 – 13.00 น. พิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานฯ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะประเภท Road Race

** กำนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **


ประเภทการแข่งขัน (9 รุ่นการแข่งขัน)
ประเภทบุคคล
เสือหมอบชาย รุ่นทั่วไป
เสือหมอบชาย รุ่นอายุ 30 – 39 ปี
เสือหมอบชาย รุ่นอายุ 40 – 49 ปี
เสือหมอบชาย รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
เสือหมอบหญิง ทั่วไป
เสือหมอบหญิง รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป
รุ่นเฉลิมพระเกียรติ *ไม่มีการแข่งขัน
ประเภททีม (Team Time Trial)
เสือหมอบทีมชาย 5 คน
เสือหมอบทีมหญิง 3 คน

** รับสมัครจำนวนจำกัด **
- ประเภททีม (ชาย 5 คน/หญิง 3 คน) รับ 50 ทีม
- ประเภทรุ่นอายุ รับ 800 คน
- ประเภทรุ่นเฉลิมพระเกียรติ รับ 600 คน
  รวมทั้งสิ้น 1,600 คน


เส้นทางการแข่งขัน

Team Time Trial Race ระยะทาง 57 กิโลเมตร ดูแผนที่ Download เส้นทางแข่งขัน (GPX File)

Road Race ระยะทาง 77.6 กิโลเมตร ดูแผนที่ Download เส้นทางแข่งขัน (GPX File)


ค่าสมัครการแข่งขัน

ประเภทบุคคล
1. เสือหมอบชาย รุ่นทั่วไป : ราคาค่าสมัคร 1,000 บาท/คน
2. เสือหมอบชาย รุ่นอายุ 30-39 ปี : ราคาค่าสมัคร 1,000 บาท/คน
3. เสือหมอบชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี : ราคาค่าสมัคร 1,000 บาท/คน
4. เสือหมอบชาย รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป : ราคาค่าสมัคร 1,000 บาท/คน
5. เสือหมอบหญิง รุ่นทั่วไป : ราคาค่าสมัคร 1,000 บาท/คน
6. เสือหมอบหญิง รุ่น อายุ 35 ปีขึ้นไป : ราคาค่าสมัคร 1,000 บาท/คน
7. รุ่นปั่นเฉลิมพระเกียรติ : ราคาค่าสมัคร 800 บาท/คน

ประเภททีม
8. ทีมชาย 5 คน : ราคาค่าสมัคร 5,000 บาท/ทีม + Marshall 500 บาท/ทีม = 5,500 บาท
9. ทีมหญิง 3 คน : ราคาค่าสมัคร 3,000 บาท/ทีม + Marshall 500 บาท/ทีม = 3,500 บาท

ราคาพิเศษ ลด 20% จากราคาปกติ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สมัครแบบประเภทบุคคล 100 คนแรก : (ข้อ 1 - 6) จาก 1,000 บาท = เหลือ 800 บาท (ข้อ 7) จาก 800 บาท = เหลือ 640 บาท
ผู้สมัครแบบประเภททีม 5 ทีมแรก : ลด 20% เฉพาะค่าสมัคร (ยกเว้นค่า Marshall 500 บาท/ทีม) (ทีมชาย) จาก 5,000 บาท = เหลือ 4,000 บาท + Marshall 500 บาท = รวมทั้งสิ้น 4,500 บาท (ทีมหญิง) จาก 3,000 บาท = เหลือ 2,400 บาท + Marshall 500 บาท = รวมทั้งสิ้น 2,900 บาท

** หมายเหตุ **
ต้องชำระเงินแค่ 2 ช่องทางเท่านั้น คือ
1. ตัดบัตรเครดิต
2. ตัดบัตรเดบิตออนไลน์ (ธ.กสิกร, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีฯ, ธ.ไทยพาณิชย์)

ราคา Ealry Bird ลด 15% จากราคาปกติ #
เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 10.00 น. - วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 23.59 น.

ผู้สมัครแบบประเภทบุคคล :
(ข้อ 1 - 6) จาก 1,000 บาท = เหลือ 850 บาท
(ข้อ 7) จาก 800 บาท = เหลือ 680 บาท

ผู้สมัครแบบทีม : ลด 15% เฉพาะค่าสมัคร (ยกเว้นค่า Marshall 500 บาท/ทีม)
(ทีมชาย) จาก 5,000 บาท = เหลือ 4,250 บาท + Marshall 500 บาท = รวมทั้งสิ้น 4,750 บาท
(ทีมหญิง) จาก 3,000 บาท = เหลือ 2,550 บาท + Marshall 500 บาท = รวมทั้งสิ้น 3,050 บาท

ราคาปกติ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 00.01 น. - 7 พ.ค. 2560 เวลา 23.59 น.
** ปิดการลงทะเบียน หลังจากวันที่ 7 พ.ค. 2560 เวลา 23.59 น. **

Carb-Load Party ราคา 350 บาท/ท่าน
วันเสาร์ที่ 20 พ.ศ. 2560  เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ บริเวณเวทีกิจกรรม

** หมายเหตุ **
1. สำหรับการแข่งขันประเภททีม จะยังไม่รวมค่า Marshal เพื่อคุมประเภททีม แบบ 1 ต่อ 1 ทีม ราคา 500 บาท/ทีม
2. ราคาพิเศษ ลด 20% จากราคาค่าสมัครปกติ :
- ประเภททีมชาย/หญิงที่สมัครเข้ามา 5 ทีมแรก (ทีมชาย : 4,000 บาท/ทีม หรือ ทีมหญิง : 2,400 บาท/ทีม * ยังไม่รวมค่า Marshal 500
บาท* )
- ประเภทบุคคลที่สมัครเข้ามา 100 ท่านแรก (ราคา 800 บาท/ท่าน ยกเว้นรุ่นเฉลิมพระเกียรติ ราคา 640 บาท/ท่าน)
3. ไม่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิ์และไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปแข่งขันในปีต่อไป
5. ค่าสมัครข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากค่าสมัครการแข่งขัน
1. เสื้อที่ระลึก แยกสีของแต่ละประเภท ( TTT / Road Race / Ride for Princess)
2. เหรียญที่ระลึก แยกสีของแต่ละประเภท ( TTT / Road Race / Ride for Princess)
3. อาหารเช้าเบาๆก่อนแข่งขัน
4. อาหารกลางวันหลังแข่งขัน
5. ประกันอุบัติเหตุระหว่างแข่งขัน
6. Carb-load Party วันที่ 20 พ.ค. 60 เวลา 18.00-20.00 น. (เฉพาะผู้ที่ชำระเงินรับบัตรเข้างานเท่านั้น)
7. สิทธิ์ร่วมลุ้นชิงโชค Lucky Draw
8. ราคานี้ไม่รวมที่พัก


กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันประเภททีม (Team Time Trial)

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
1.แต่ละทีมต้องมีนักกีฬาเข้าแข่งขัน 5 คนสำหรับประเภทชาย และ 3 คนสำหรับประเภทหญิง และต้องออกสตาร์ทพร้อมกันเท่านั้น
2.การปล่อยตัวจะปล่อยออกทีละทีมตามลำดับ โดยปล่อยห่างกันทีมละ 2 นาที ซึ่งลำดับการปล่อยตัว ตัวแทนแต่ละทีมจะต้องจับฉลากลำดับการปล่อยตัวในวันลงทะเบียนรับหมายเลขการแข่งขันตามวันและเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น
3.อนุญาตให้ใช้รถประเภทเสือหมอบเท่านั้น ห้ามติดตั้งแอร์โร่บาร์ทุกชนิด ห้ามใช้ล้อแบบจาน (Dish Wheel) อนุโลมให้ใช้ล้อ 3-5 ก้านได้
4.การแต่งกายนักกีฬา ห้ามใส่ชุด Aero แขน/ขายาว และห้ามใส่ถุงเท้ายาวเกินครึ่งน่อง (วัดจากข้อเท้าจนถึงเข่า) อนุโลมให้ใส่หมวก Aero
5.ทุกทีมจะมี Marshal แบบมอเตอร์ไซต์ควบคุมตลอดการแข่งขันที่ทางกรรมการเป็นคนจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยที่ service ของทีมสามารถเตรียมน้ำดื่ม ยางใน สูบ แล้วนั่งไปกับรถมอเตอร์ไซต์ Marshal ได้ทีมละ 1 คนเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้วิทยุสื่อสาร)
หรือกรณีถ้าจะฝากไปกับ Marshal โดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ Service ติดไปด้วย กรุณาใส่ถุงและระบุชื่อทีมให้ชัดเจน จึงจะสามารถฝากไปกับ Marshal ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ Marshal ช่วยเหลือสมาชิกนักปั่นในทีม ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น จะต้องเหลือกันเองในทีมเดียวกัน
6.ไม่อนุญาตให้มีรถ Team Service ส่วนตัวช่วยเหลือระหว่างแข่งขัน ถ้าหากมีผู้พบเห็นและแสดงหลักฐานมายืนยันการประท้วงชัดเจน ทีมที่ผิดกติกาจะถูกปรับแพ้ฟาวล์โดยทันที
7.ไม่อนุญาตให้ดูดระหว่างทีม แต่ละทีมต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อย 10 เมตร ในกรณีที่ต้องแซง ทีมที่ไล่อีกทีมหนึ่งทัน ต้องแซงทางด้านข้างให้ห่าง 2 เมตรจากทีมที่ถูกไล่ทันหลังจากระยะทางผ่านไป 1 กิโลเมตร (ถ้ากรณีถนนแคบหรืออันตรายในขณะจะแซง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และพิจารณาของ Marshal ในขณะนั้น) ถ้าหาก Marshal เห็นสมควรว่าเจตนาไปขอบังลมจากทีมข้างหน้า จะให้จอดจักรยานทั้งทีมทันทีและหยุดปั่นเป็นเวลา 20 วินาที แล้วถึงอนุญาตปั่นต่อได้
8.ถ้าทีมหนึ่งถูกอีกทีมหนึ่งไล่ทัน ห้ามทีมที่ถูกไล่ทันเข้าไปจี้ข้างหลังของทีมที่ไล่ทัน กรณีนี้รวมทั้งนักจักรยานที่หลุดจากทีมของตนด้วย
ห้ามนักจักรยานที่หลุดจากทีมของตนเข้าขี่ร่วมกับทีมอื่น และห้ามรับหรือ ให้ความช่วยเหลือต่อทีมอื่นด้วย
9.ห้ามนักจักรยาน ผลัก หรือ ดันซึ่งกันและกัน ในระหว่างการแข่งขัน แม้จะเป็นนักจักรยานในทีมเดียวกัน
10.การเปลี่ยนอาหาร, เครื่องดื่ม,อุปกรณ์เล็ก ๆ, ล้อ และรถจักรยาน การช่วยซ่อม อนุญาตให้เฉพาะนักจักรยานในทีมเดียวกันเท่านั้น
11.ระหว่างเส้นทางแข่งขัน ระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร จะไม่มีจุดให้น้ำ
12.ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและต้องติดป้ายเบอร์และแท็กสัญญาณวิทยุ (RFID) สำหรับแข่งขันที่รถจักรยานและเสื้อทุกคน
13.ตัดสินผลการแข่งขันจากนักกีฬาที่เข้าเส้นชัย 3 คนแรกของทีมชาย และ 2 คนแรกของทีมหญิง ที่ทำเวลาดีที่สุดและขี่ครบระยะทางที่กำหนดให้เท่านั้น
14.ทีมที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ในการแสดงตนก่อนขึ้นรับรางวัล
15.การประท้วงคำตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 20 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการและต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท (เงินประกันจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล)
16.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
17.นักกีฬาที่ลงสมัครการแข่งขันประเภททีมในวันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 60 สามารถลงแข่งขันในประเภทบุคคลในวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 60 ได้

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันประเภทบุคคล (Team Time Trial)

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
1.การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
2. อุปกรณ์จักรยานทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ ชีวิตในระหว่างการแข่งขัน และได้ทำการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี
4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกสำหรับจักรยานตลอดเวลาในการแข่งขัน
5. การดราฟต์ สามารถทำได้เฉพาะกับจักรยานด้วยกันและในรุ่นการแข่งขันของตัวเองเท่านั้นหรือปล่อยตัวพร้อมกันในบางรุ่น ส่วนกับพาหนะชนิดอื่นไม่อนุญาต
6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยานสองล้อตามประเภทของการแข่งขัน ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิดห้ามใช้ล้อแบบจาน (Dish wheel) Wheel) อนุโลมให้ใช้ล้อ 3-5 ก้านได้
7. ระหว่างเส้นทางแข่งขัน ระยะทางประมาณ 77.6 กิโลเมตร จะมีจุดให้น้ำ 2 จุด (กิโลเมตรที่ 35 และ 57)
8. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนักแข่งโดยเด็ดขาดการสนับสนุนจะอนุญาตเฉพาะที่จุดให้น้ำ และในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้เท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนถือว่าผิดกติกาและจะถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับรางวัลทันที
9. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและต้องติดป้ายเบอร์และแท็กสัญญาณวิทยุ (RFID) สำหรับแข่งขันที่รถจักรยานและเสื้อทุกคน
10. การตัดสินจะตัดสินจากภาพถ่าย,การระบุตัวตนด้วยสัญญาณวิทยุ (RFID) และจากกรรมการในการตัดสิน
11. การประท้วงคำตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 20 นาที หลังประกาศผล อย่างไม่เป็นทางการและต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท (เงินประกันจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล)
12. คณะกรรมการจะจับอันดับอย่างน้อยคนที่ 1 - 10 ที่เข้าเส้นชัยและผ่านจุดเช็คพ้อยด์เท่านั้น
13. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด
14. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
15. ผู้จัดการแข่งขันได้จัดทำประกันอุบัติเหตุรองรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ให้เฉพาะผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้ลงทะเบียนตามกติกาของผู้จัดงานฯและเงื่อนไขตามกรมธรรม์ที่ระบุไว้เท่านั้น
16. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


Contact N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd.

มัญชริน พรรณนราวงศ์ โทร. 02-203- 4203
E-mail: muncharin.phan@Qsncc.com

บุญยะลาภ บุญยะลาโภ โทร. 02-203- 4204
Email : boonyalarp.b@qsncc.com

Bangkok Bike Thailand Challenge 2017 in Cha-Am
20 - 21 May 2017

Race Day

20 May 2017 : Team Time Trial (about 57 kilometers)
21 May 2017 : Road Race (about 77.6 kilometers)

Activity

Demo Day : 20 May 2017 at 13.00 – 17.00 hrs. (Free of charge)
The bicycle demonstration that the cyclists can try and feel every sensations of the bicycle with demonstration track within the golf course

Carb-Load Party : 20 May 2017 at 18.00 – 20.00 hrs. (Price 350 Bath/pax)
Carbo load party for fully loaded prepare for the race in the next day including with race briefing

Location

Lake View Hotel & Golf Club Hotel, Cha-am
facebook : www.facebook.com/lakeviewgolf.chaam (Map)

Objective

1. To continue the cycling activity for Princess Maha Chakri Sirindhorn
2. To be annual and enter the 3rd year of cycling competition for Princess Maha Chakri Sirindhorn Cup
3. To organize charity events that have donation to The Sirindhorn International Environmental Park
4. To strengthen the cycling competition as team time trial under the race and result controlled and certificated by Thailand Cycling Association
5. To open for new brands into the market that can launch and the cyclists demonstrate them

Agenda
14 May 2017
10.00 – 18.00 hrs. Registration and pick up race pack (TTT & Road Race) at Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok
19 May 2017
15.00 – 20.00 hrs. Registration and pick up race pack (TTT & Road Race) at Lake View Resort & Golf Club, Cha-Am, Petchaburi
20 May 2017
05.00 – 07.00 hrs. Registration and pick up the race pack for TTT & Coffee Break
07.30 – 08.00 hrs. Opening Ceremony + Race Briefing for Team Time Trial Race
08.00 – 11.00 hrs. Start the competition for Team Time Trial ( release each team 2 minutes apart )
11.30 – 13.00 hrs. Award Ceremony
10.00 – 18.00 hrs. Registration and pick up the race pack for road race
13.00 – 17.00 hrs. Demo Day
17.00 – 17.30 hrs. Race Briefing for Road Race
18.00 – 20.00 hrs. Carb-Load Party (For those who have payment only)
21 May 2017
05.00 – 06.00 hrs. Registration and pick up the race pack (continued) & Coffee Break
06.30 – 07.00 hrs. Official Opening Ceremony
07.00 – 11.00 hrs. Start the competition for road race
11.30 – 13.00 hrs. Award Ceremony

** Schedule may change appropriate **


Race Categories
Road Race
Road Bike Male Open
Road Bike Male 30 – 39 yrs.
Road Bike Male 40 – 49 yrs.
Road Bike Male over 50 yrs.
Road Bike Female Open
Road Bike Female over 35 yrs.
Ride for Princess ** No Race **
Team Time Trial
Road Bike Male Team 5 racers
Road Bike Female Team 3 racers

** Limitations **
- Team Time Trial ( Male / Female ) : 50 teams
- Road Race : 800 participants
- Ride for Princess : 600 participants
  Total 1,600 participants


Route Map

Team Time Trial Race 57 kilometers Map Download Route Map (GPX File)

Road Race ระยะทาง 77.6 kilometers Map Download Route Map (GPX File)


Race Package

Early Bird Promo : 22 March 2017 – 12 April 2017
Normal Rate : 13 April 2017 – 7 May 2017
Registration Close : 8 April 2017


 

Carb-Load Party ( 350 Baht/pax )
Saturday 20 May 2017
Time : 18.00 – 20.00 hrs.
Location : Activity Stage

** REMARK ** 1. Team Time Trial fees are exclusive of Marshal ( 500 baht/team)
2. Special 20% discount from normal rate :
- Team Time Trial (Male/Female) for first 5 teams ( Male Team : 4,000 baht/team or Female Team : 2,400 baht/team )
** Excepted for Marshal : 500 baht/team**
- Road Race for first 100 applicants ( Age group : 800 baht/pax or Ride for Princess : 640 baht/pax)
3. All registration fees are strictly non-transferable and non-refundable
4. Entry is non-transferable to next competition
5. Fees are inclusive of 7% VAT

The entry fee included 1. Jersey Souvenir ( Differentiation for TTT / Road Race / Ride for Princess)
2. Medal Souvenir (Differentiation for TTT / Road Race / Ride for Princess)
3. Light Breakfast
4. Lunch
5. Race Insurance
6. Carb-load Party (20 May 2017 at 18.00 – 20.00 hrs.)
** For those who have payment only(350 baht/pax) **
7. Lucky Draw
8. Accommodation is not included in the package


Rules & Regulations (Team Time Trial)

Saturday 20 May 2017
1. Each team must have 5 racers for male team and 3 racers for female team in total and each team need to start at the start line together.
2. Each team will be released respectively by 2 minutes apart. The representative of each team will raffle for team release order of race day on registration and pick up race pack day.
3. Allow to use the road bike only and not allow to install all kinds of aero bars and the dish wheel. Also allow to use 3-5 spokes wheel.
4. Not allow to use aero suit as long sleeve and pants. Requiring socks to be shorter than the mid-point between the ankle and the knee. Allow to use aero helmet.
5. Every teams will have marshal with motorcycle, prepared by organizer only to control all the race. Only 1 service staff of each team can prepare for water or bicycle parts and sit together with marshal ( Not allow to use walkie-talkie) On the other hand, each team can deposit to marshal including with specify team’s name bag. Moreover, marshal cannot service no matter what the case, the cyclists need to help by themselves and same team only.
6. Not allow to have service car during the race. It is prohibited to drive along or between the riders. If anyone have seen and show an evidences to the judges then that team will be eliminate from any award immediately.
7. Non-drafting in each team and stay away at least 10 meters of each team. In case of overtaking, need to overtake right apart at least 2 meters after passing 1 kilometer from team was chased. In case of narrow road during the overtaking, marshal will consider under the appropriate situation. If marshal consider that team willing to draft another team, marshal can order to stop that team for 20 seconds and then start to ride continue.
8. Not allow to draft and assist from other teams if you get away from your team no matter what the case.
9. Not allow to push (help) during the race although the same team.
10. Allow to service such as food, water, bicycle parts within the same team only
11. Team Time Trial route ( about 57 kilometers) have no water station
12. The Cyclists will be received the badge number and the RFID tag which will be needed to attach to the bicycle and shirt cyclist before the competition.
13. The judge results will record the first 3 riders for a male team and the first 2 riders for a female team who have the highest scores in the team and passed the finish line.
14. Team who receive the award will be needed to show an evidence which issued by the government to the judges.
15. To protest the decision must be in writing to the board within 20 minutes after the unofficial results were announced with the 1000 baht deposit (the deposit will be refunded when the protest as a result).
16. The cyclist who register for the team time trial on 20 May 2017, also can register for road race on 21 May 2017
17. The decision of the judges is the final.

Rules & Regulations (Road Race)

Sunday 21 May 2017
1. Bangkok Bike Thailand Challenge competition used the competition rules from an International Cycling Union (UCI) and Thai Cycling Association.
2. Bicycle accessories must be in a good condition. Do not cause harm to themselves and others.
3. The rider is necessary to have a good health, no medical history that will cause harm during the competition.
4. The rider must wear a bike helmet throughout the competition.
5. The draft can only do with the same categories either the same wave at the start point. It is not allowed for other vehicles. The draft can be done only with the bike in the same categories and in the race itself, or only wave at the start point. In some stage, the vehicle is not allowed.
6. The rider is required to use the normal type of bicycle (2 wheels). It is not allowed to install all kinds of aero bars and the dish wheel. Also allow to use 3-5 spokes wheel.
7. Road race route ( about 77.6 kilometers) have 2 water stations ( 35 KM / 75 KM)
8. The service car of each team will be driven after the riders only. It is prohibited to drive along or between the riders. All service cars will be allowed only during water station and in the event when the riders cannot continue with the race. Any violation will be deemed as breaking the rule and will be eliminate from any award immediately.
9. The rider will receive the badge number and the RFID tag which needs to attach to the bicycle and jersey before the competition.
10. This competition will be judged by photo at the finish line, defined by the RFID and the committee of the competition.
11. To protest the decision must be in writing to the board within 20 minutes after the unofficial results were announced with the 1000 baht deposit (the deposit will be refunded when the protest as a result).
12. The judge will record at least the rank of 1-10 winners whom passed the finish line and the check point area.
13. The rider who receive the award are required to show the evidence which issued by the government to the committee. To prove the age of the current year minus the year of birth.
14. The rider under the age of 15 years must obtain the parental consent in writing format.
15. Competition’s organizer provides the insurance to support for all registered riders. The insurance will be covered as indicated in the insurance policy. Competition registered by the rules of the event and the conditions of the policy stated otherwise.
16. The decision of the judges is the final.


Contact N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd.

Muncharin Phannarawong Tel. +662-203- 4203
E-mail: muncharin.phan@Qsncc.com

Boonyalarp Boonyalarpho Tel. +662-203- 4204
Email : boonyalarp.b@qsncc.com

Register Road Race (วันที่ 21 พ.ค. 60)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 – 12.00 น.
กิจกรรมช่วงเวลาที่นักปั่นได้โหลดอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงลุยศึกในวันแข่งขัน
พร้อมทั้งได้สิทธิ์ลุ้นรางวัล Lucky Draw ในช่วงปาร์ตี้
Please Login or Register / กรุณาล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก
Register Team Time Trial (วันที่ 20 พ.ค. 60)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 – 12.00 น.
กิจกรรมช่วงเวลาที่นักปั่นได้โหลดอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงลุยศึกในวันแข่งขัน
พร้อมทั้งได้สิทธิ์ลุ้นรางวัล Lucky Draw ในช่วงปาร์ตี้

Marshall (กรรมการ 500 บาท / ทีม)

Please Login or Register / กรุณาล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก
Team Time Trial (วันที่ 20 พ.ค. 60)
Male Team 5 racers / ทีมชาย 5 คน
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม ไซส์เสื้อ สถานะการชำระเงิน
1 Jason Koch Team Sahavit-Tesco Lotus A L
2 LI-CHING LU MHA-1 S
3 กนกพล พรบุญมารุ่ง PSM M
4 Kurt French Team Sahavit-Tesco Lotus B M
5 songyot kittiudomtam lensocycling M
6 ปุณฑวัฒน์ ดิบเตจ๊ะ Vitamilk-Vanilla Residence Chiangmai M
7 Paul Cook GOTP A Team L
8 นายจิติวัฒนา ธนสุรไตรศักดิ์ HDR-CNX L
9 JESADA ANGKEEROS MHA-2 S
10 ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม Woodlandเมืองไม้ S
11 PEERASAK SRIRINTRACHAI MHA-4 S
12 อภิวัฒน์ น้ำทรัพย์ good morning @ nakorn-in XL
13 Mark Tolkmitt GOTP B Team XL
14 NARONGRIT SRIRINTRACHAI MHA-3 S
15 ธีรวัฒน์ สมบูรณ์ทวี HCCT L
16 เอกพจน์ ชมภูศรี Woodlandเมืองไม้ A M
17 Charawoot Sata HeroBike M
18 ตรอง วรปรีชา Satit Patumwan Cycling-A S
19 นายพิชญ์ ประโมจนีย์ Satit Patumwan Cycling-B XL
20 สุริยา สังขบูรณ์ (MIS) MARINE IN TER SUPPLY S
21 Herbert Huber Power2Max - Multi Carb M
22 กษิดิ์เดช อัตตวงศกร Freedom Cycling S
23 VITTAYA - KANJANAVAST Cycling Corner M
24 ฉัตรชัย อัมพรพิศุทธิ์เลิศ NIM EXPRESS L
25 atithep chodchoy เฉพาะกิจ L
26 ว่าที่ ร.ต. มนตรี ฉันทะยิ่งยง CYCLOLIC L
27 นาย ดิสรณ์ นิลเพ็ชร์ Slipnumb CC XL
28 นายธีรวุฒิ นคินทร์พงษ์ AV 35 Cycling XL
29 Kritsada Prasertrungroeng The Spaceframe Racing Team S
30 วรเทพ เลี่ยมแจ่ม Yupster Cycling Team M
31 ภัทรนันท์ นันทนรุ่งเรือง Yupster Cycling Team S
32 นายภัทราวุธ พูลทรัพย์ SYRR cycling team M
33 ภานุพล ไมตรี WTT S
34 นาวิก นำเสียง Intania 71 M
35 Jirawat Noonlakkam GaspTiger S
36 Veera Pornpipatkul Dare Bike Thailand S
37 ปวิณ รุจิเกียรติกำจร Singha DTK S
38 Thanthiti Swaengkit krungsri bike club M
39 ร.ต.ท.ธุรกิจ บุญรัตนธนากร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ A S
40 ส.ต.ต.เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ B S
41 ศิวกร จองสุขี Redbaron Cycling S
42 จ.ต. ปฐมภพ พลอาจทัน กองทัพอากาศ S
43 Johann Dutoit Sky Lane M
44 Pavol Krizan Nich-100 Plus XL
45 Aphikhup Prasopsub Cycling Plus Thailand S
Female Team 3 racers / ทีมหญิง 3คน
# ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม ไซส์เสื้อ สถานะการชำระเงิน
1 natthamon angkoonmetarros lensocycling S
2 แพทย์หญิงอัญรินทร์. วงษ์จารุวัจน์ JNT S
3 Supakorn Saelim MHA-5 S
4 อรุณณภา พาณิชจรูญ Woodland Lady S
5 ชนากานต์ ศรีชะอุ่ม W2-Amazing Thailand (A) S
6 สุธารินี ชำนิกุล W2-Amazing Thailand (B) S
7 ศิลารัตน์ ตั้งกิจงามวงศ์ W2-Amazing Thailand (C) S
8 วราภรณ์ วงษ์จักร์ Woodland lady B S
9 ปัณฑ์ชนิต พงศ์สถาพร BG cycling Z L
10 วณิชชา กาญจนอภิรักษ์ BG cycling Y S
11 จงใจ สมานพันธ์ชัย BG cycling X S
12 ส.ต.ต.หญิงกฤติกา ศิลาพัฒน์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ S
13 นางสาวธัญญ์ฐิตา อธิชัยบวรพงษ์ GreenCyclingClub S
14 นัฐนันท์ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย S
Road Race (วันที่ 21 พ.ค. 60)
เสือหมอบชาย รุ่นทั่วไป
# ชื่อ-นามสกุล ไซส์เสื้อ สถานะการชำระเงิน
1 จาตุรนต์ ดวงจันทร์ (Jaturon Duangchan) M
2 อรรถ มนัสไพบูลย์ (Att Manusphaibool) M
3 วีระชัย จุฬารมย์ (WEERACHAI CHULAROM) L
4 สมหมาย ฮะวังจู (Sommai Hawangju ) XL
5 (Jason Koch) L
6 นายเทพฤทธิ์ ท้วมวงษ์ (Theparit Tuamvong) S
7 อาราฟัส อารีหทัยรัตน์ (Arafus Areehathairat ) M
8 อโณชา พิพัฒน์เดชพงษ์ (Anocha Pipatdetpong) S
9 นายธนพล เงินอลงกรณ์ (Mr. Thanapon Ngernaroggorn) S
10 นายนวทรัพย์ มนีสุขศรี (Mr. Nawasap Maneesuksri) S
11 ชวาล แซ่ตั้ง (CHAWAN SAETANG) S
12 นายอมรินทร์ สวัสดี (Mr.Ammrin Sawatdee) S
13 ชุติพนธ์ ศิริมาลีวัฒนา (chuttiphon sirimaliwattana) S
14 นที โพธาธรรม (ืNATEE PHOTHATHAM) M
15 koychuen (rakchon) S
16 จรัญ ควชะกุล (Charun kavachakun) XL
17 นายสุรเชษฐ์ สงบจิตร (Mr.Sarachet Sangobjit) M
18 ปฎิภาณ การคนซื่อ (PATAPHAN KANKHONSUE) M
19 บัณฑิต เต็งสุวรรณ์ (bundit tengsuwan) L
20 มารุต ยอแซฟ (marut joseap) S
21 รัตวิศิษฎ์ ศรีวิชัย (Ratvisit Sriwichai) M
22 พิภพ แสงโสภา (Phiphop sangsopa) XL
23 นัทธ์ โกมลเวชกุล (Natt Komolwejakul) M
24 เวชยันต์ ศรสิทธิ์ (Wetchayan Sornsith) M
25 ณัฏฐ์ สีห์ชูชาติวัตร (Nath Seechuchartwat ) M
26 อนุชิต ชุ้นสามพราน (Anuchid Chunsampran) S
27 ธีรศักดิ์ อริยกุลชัยศิลป์ (Theerasak Ariyakunchaisil) S
28 (Robert Karlsson ) XL
29 (Keigo Higaki) M
30 DUANGRATSAMEE (CHATCHAI) XL
31 จิรกิตติ์ สุขีวัฒน์ (Jirakit Sukeewat) S
32 สำราญ เล้ารักษา (samran laoraksa) L
33 เสกสรรค์ ถังสูงเนิน (Seksan Thangsungnoen) M
34 นราวิชญ์ วิวัฒน์ธนวงศ์ (Narawit Wiwatthanawong) M
35 อัครฤทธิ์ วงศ์พระจันทร์ (Akarit Wongprachan) XL
36 อัครรัฐ วงศ์พระจันทร์ (Akarat Wongprachan) L
37 จิรายุ คงเมือง (Jirayu Kongmueang) S
38 ธานี กันตวัฒน์สกุล (Thanee Gantawatsakul) S
39 เอกรักษ์ สุขเจริญ (Ekkarak Sukcharoen ) M
40 ปวร ซองทอง (Pawara Songthong) S
41 ปิติพงศ์ มติธนวิรุฬห์ (Pitipong Matitanaviroon) L
42 พิทักษ์ไท ทรัพย์พูลเพชร (PITAKTAI SUBPOOLPECH) M
43 ศราวุฒิ ชินวงษ์จันทร์ (Sarawut Chinwongjan) M
44 เจษฎา ผดุงกุล (Jasada phadungkun) M
45 กิติธนวิชย์ เเสงทองศรี (Kititanavit seangtongsri) M
46 ภูมิ ปูชิตากร (Phum Puchitakorn) S
47 ภูณรินทร์ ทองจันทร์ (Pumarin tongchan) S
48 ตรอง วรปรีชา (Trong Worraprecha) S
49 ชาย กิตติวโรฬาร (Chai Kittiwarolarn) L
50 อนุรักษ์ เจียมอนุกุลกิจ (Anuruck Jeamanukoolkit) L
51 ศุภฤกษ์ มณีรัตน์จรัสศรี (Supalerk) M
52 นายพิชญ์ ประโมจนีย์ (Pitch Pramojanee) XL
53 เอียด จารุรัตน์ (Eard Charuratana) M
54 Jatuporn Utarnwuthipong (Jatuporn Utarnwuthipong) XL
55 กิตติพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ (Kittipong Pongswasdi) XL
56 ธนัตถ์ กิตติวรการชัย (Tanut Kittiworrakarnchai) L
57 สุริยะ ขันกำเหนิด (Suriya Khankamnerd) M
58 ปุริมพัฒน์ วรจินดาโชตน์ (Purimpat Worrajindachote) S
59 อุเทน ถาวร (Utane Thawarn) M
60 ธนกฤต เกิดมณี (Tanakit Kerdmanee) S
61 Phavady Bounmy (Phavady Bounmy) S
62 (peter pouly) M
63 ณัฐนันท์ ทรงเพียรทรัพย์ (Nattanan Songpeansub) XL
64 ชัชนนท์ พัฒนะพีระพงศ์ (chutchanon phatthanapheerapong) XL
65 วรพล มะลิงาม (worapol malingam) L
66 ภานุพล ไมตรี (Phanuphon Maitree) S
67 สัญลักษณ์ พุฒวัจน์ (Sanyalak Phutthawat) S
68 กษิดิศ ตรัยรัตนมงคล (Kasidis Trirattanamongkol) S
69 กฤตกรณ์ คชนิล (Kittagon Kutchanit) S
70 พรเทพ โพธิ์สุวรรณ (Phonthep Phosuwan) S
71 กฤษฎิ์ สง่าแสง (krisd sa-ngasang) M
72 สุวัชร์ เผือกสุวรรณ (SUWATCH PUEAKSUWAN) L
73 ศุภวัฒน์ ดำรงศิลป์ (supawat damrongsinp) XL
74 กฤษฎา ลีแอล (KIDSADA LEE-AL) XL
75 เชิดศักดิ์ วังใจ (CHOEDSAK WANGJAI) L
76 Thatcharat Nerakanthee (ธัชรัช เนรกัณฐี) S
77 รสิต ทองธานี (Rasit Thongdhanee) XL
78 นายจักรี จันทร์กลม (Jakkree Jankom) M
79 นายมนตรี กลิ่นอบเชย (Monthree Klinobchay) M
80 พีรพัฒน์ เกิดชุ่ม (Peerapat kerdchum) M
81 เชาว์วรรธน์ กะหยี่ (Chaowat Kaye) M
82 (Veera Pornpipatkul) S
83 (Hsu Yuan Keng) S
84 ณัฐพงษ์. คล่องแคล่ว (Natthapong klongkleaw) S
85 ธนายุธ พาหวล (Tanayut) M
86 มะโน (ส.ต.ต.ยุทธนา ) S
87 สุขใจมุก (นายพงศกร ) S
88 แปะกระโทก (นายวรุต ) S
89 พอดีงาม (นายศักด์ชัย ) S
90 ยอดสุวรรณ (ส.ต.ต.เสฎฐวุฒิ ) M
91 ลี้พงษ์อยู่ (นายนวุติ ) S
92 โพธิ์แสงดา (นายอดุลวิทย์ ) S
93 ยะตั๋น (นายธนชาต) S
94 วัฒนปรีดา (นายพรมนัส ) S
95 เศรษฐ์ชัยยันต์ (ส.ต.ต.สาธิต) S
96 บุญรัตนธนากร (ร.ต.ท.ธุรกิจ ) S
97 จ่าเอกพันธวัฒน์ ว่องไว (Phanthawat wongwai ) S
98 จ่าเอกยุทธนา แดงดี (Yuttana dangdee) S
99 พัชระ โสธารัตน์ (Putchara ) S
100 โรจ จางค์ประดิษฐา (Roj Changpradittha) S
101 ธีรภัทร์ ต้นสาย (Teerpat Tonsai) S
102 (warakorn iemsumaung) M
103 ภุชงค์ ซ้ายอุดมศิลป์ (Phuchong Saiudomsin) S
104 ภุชงค์ ซ้ายอุดมศิลป์ (Phuchong Saiudomsin) S
105 นิมูฮาหมัดซูลไฮรี เลาะเมาะ (Nimuhamadsulhairee Lohmoh) S
106 พีรพงศ์ ลาดเงิน (Peerapong Ladngern) S
107 สัจจกุล เสียงล้ำ (Satjakul sianglam) S
108 วรยุทธ คะปัญญา (Worayut kapunya) M
109 ตะวัน พลายมาศ (Tawan Plaimast) L
110 ภูมินทร์ พลายมาศ (Pumin Plaimast) S
111 Tatong (Chalakorn) S
112 กติกา ณะวงษ์ (Gatika Nawong) S
113 ณลัท มนูญศิลป์ (Nalat Manoonsin) S
114 ทัพพ์จักร แก้วกอง (Tupjug Keawkong) S
115 ธรรมนูญ สุ่มสกุล (Thummanoon Sumsakun) M
116 สิริพงศ์ พันธุ์วุฒิ (Siripong Phunwut) S
117 อาซูวัน สะแลแม (อาซูวัน สะแลแม) S
118 มาหามะ ยุนุ (มาหามะ ยุนุ) M
119 ยุทธชัย กลมเกลียว (Yutthachai Klomkliew) L
120 อภิชัยรัตน์ เทียบรัตน์ (Apichairat Theabrat) L
121 มาโนช สุราวุธ (Manoch Surawut) XL
122 (Pavol Krizan) XL
123 Konstantin Fast (Konstantin Fast) S
124 Leonard Burke (Leonard Burke) M
125 มูฮัมหมัด ฮานาฟีกือจิ (มูฮัมหมัด ฮานาฟีกือจิ) S
126 ธาวิต แซ่แยก (Thawit Saeyek) M
127 กฤตวิทย์ มนต์ไตรเวศย์ (กฤตวิทย์ มนต์ไตรเวศย์) S
128 พงศ์พันธ์ ตุ่มแก้ว (พงศ์พันธ์ ตุ่มแก้ว) S
129 จีรศักดิ์ หนูแดง (จีรศักดิ์ หนูแดง) M
130 ซูพียัน สิงมะมิง (Supiyan singmaming) M
131 ปฐมพร อังกินันทน์ (Pratompron Angkinunt) M
132 วันชาติ ตุลยสุวรรณ (Wanchart Tukyasuwan) S
133 คณิศร วงศ์สุวรรณ (Kanisorn Wongsuwan) S
134 นราพงษ์ วงศ์วิเศษ (Narapong Wongwiset) S
135 มานะ ฐิติกูล (Mana Thitikull) M
136 สาธิต แดงวิลัย (Satit Dengwilai) M
137 เทิดศักดิ์ แสงอรุณ (THOETSAK SAENGARUN) L
138 ชัชวาลย์ มโนมั่น (Chatchawan Manomun) L
139 มฤคินทร์ คุ้มวงศ์ (maruekhin khumwong) S
140 มฤคินทร์ คุ้มวงศ์ (maruekhin khumwong) S
141 วรพงศ์ เล็กอุทัยพรรณ (Worapong Lekuthaiphan) L
142 (Jost Weinberger) S
143 (เกรียงศักดิ์ วงศ์ทัศนีโย) L
144 (สรพล จรรยาศิลป์) M
145 พรสรรค์ ไทยวรานนท์ (Pronson Thaiwaranon) M
146 (จันทร์วิวัฒน์ จุลพันธ์) M
147 ฐิติอานันท์ พัทธไพสิฐ (ฐิติอานันท์ พัทธไพสิฐ) M
148 ส.ท.กีรติ สุขประสาท (sukprasart) S
149 (ปัณฐกร จันทร์จุฑามาศ) M
150 (กัณตภณ คุณคุ้มภัย) M
151 (ทรัพย์โอฬาร จันทร์โศภิษฐ์) M
152 (อัษฎาวุธ สร้อยสังวาลย์) S
153 Magee Martin (Sage Griffin) XL
เสือหมอบชาย รุ่นอายุ 30 – 39 ปี
# ชื่อ-นามสกุล ไซส์เสื้อ สถานะการชำระเงิน
1 กรกฎ ชัยสงคราม (Korakod Chaisongkram) M
2 พ.ต.ต.เจษฎา กฤตานุสาร (Jessada Krittanusan) S
3 ธีรชัย ต๊ะคำ (Teerachai Takham ) M
4 ปณิก อวิโรธนกุล (Panick Avirotanakul) XL
5 สุรศักดิ์ รังสีธรรมกุล (Surasak Rungseetamakul) M
6 (Colin Mitchell) S
7 อนุทิน ถนอมทรัพย์ (Anutin Thanomsub) S
8 (Kurt French) M
9 นายจิติวัฒนา ธนสุรไตรศักดิ์ (Mr.Chithiwattana Thanasuratraisark) L
10 จิรัชชัย จินานันท์ (Jiratchai Jinanunt) S
11 ปกรณ์ อักษรนิตย์ (Pakorn Augsonnitaya) M
12 (RATTAPOL SAPPAWANICHAKIJ) L
13 ปุณฑวัฒน์ ดิบเตจ๊ะ (PUNTHAWAT DIBTEJA) L
14 นายปองเทพ สิทธิสัมพันธ์ (Mr.Pongthep Sittisumpan) M
15 ตะวัน ดาวลับเมฆ (TAWAN DOWLAPMEK) L
16 นายเอกลักษณ์ กิจขจรกุล (นายเอกลักษณ์ กิจขจรกุล) M
17 อนุสรณ์ ยอแซฟ (anusafe yorsafe) L
18 นายณัฐ อิรนพไพบูลย์ (Mr.Nut Iranoppaiboon) L
19 เพิ่มพูล นุตตะละ (PREMPOOL NUTTALA) S
20 ประธาน เทพกำเหนิด (prathan tepkamnoed) S
21 วัชรพงษ์ วารีย์ (WATCHARAPHONG WAREE) S
22 ชนินทร์ เศาร์พิศุทธิ์ S
23 (Daniel Comely) XL
24 ธนโชติ ฉิมวัย (thanachotee chimwai) S
25 ปฏิวัติ จันทมาลี (pativat jantamalee) L
26 เอกอรุณ เหล่าวัฒนกุล (EkAroon Laowatanakul) M
27 (Jonny Beck) M
28 สุรัตน์ เต็มอุดมภาค (Surat Temudompark) M
29 เอกรัฐ อุลปาทร (AKARATH OULAPATHORN) M
30 สุวัฒน์ กิจพรมมา (Suwat Kigpommar) M
31 หรินทร์ พจนาสุคนธ์ (Harin Pojanasukon) L
32 ตฤณ ประเสริฐศรี (Trlyn Prasertsri) M
33 Sata (Charawoot) M
34 สาโรช ค้าขาย M
35 Jurrian ten Hove (Jurr ten Hove) XL
36 ภาคิน พัฒนพูนทอง S
37 ชินวัตร นิลสบรรพรต (Chinnawat Nilardbunpot) M
38 ดิสรณ์ นิลเพ็ชร์ (Disorn Ninpetch) L
39 เจษฎา สุทธิวิริยะกุล (Jessada Sutthiwiriyakul) S
40 ธนะบดี วงศ์แสง (Thanabordee Wongseang) M
41 นาวิน นิลชาติ (Nawin Ninlachat) S
42 กวีรัตน์ กันทะวงศ์ (Kaweerat Kanthawong) M
43 นัทธสันต์ ปันทวงศ์ (Nuttasun Puntawong) L
44 เอกพล เมธารมย์ (Ekkapon Metharom) M
45 ศรศักดิ์ ศรีสุพรรณ (Sorasak Srisuphan) L
46 พัฒนศักดิ์ ศรีสุทธิ์ (Pattanasak Srisut) L
47 สุรชัย พรหมเพชร (Surachai Prompetch) M
48 สาโรจน์ นวบุษกร (Sarote Nawabussakorn) L
49 จักรกริศน์ ศรีจันทร์ (Chukkrit Srichan) M
50 ธโนวิทย์ รังษีวงศ์ (Thanoorvit Rangsiwong) S
51 (Nicholas Ashworth) XL
52 ภัทร อัศวอารี (Patara Asava-aree) L
53 สดายุ พิบูลวิทยากุล (sadayu piboolvitayakul) S
54 ภูวิชญ์ ยืนยง (Poovitch Yuenyong) XL
55 อดิสร เจนประเสริฐศิลป์ (Adisorn Janprasertsin) L
56 ณัฐวุฒิ ชาวประทุม (Nutthawut choapratum) S
57 ปรีดา งั่วลำหิน (Preeda Ngoualumhin) M
58 สุทธินันท์ อาภาศิริผล (Suttinan Apassiripol) L
59 ภาสกร เวชยชัย (Passakorn Vejchayachai) M
60 โสภณ ชาติสถาพร (Sopon Chatsataporn) L
61 สมชาย จิตตภักดี (SOMCHAI JITTAPAKDEE) M
62 นพวิชญ์ สีสด (Noppavit Srisot) M
63 พงศธร ต้นเนียม (pongsatorn tonniem) M
64 วัชรินทร์ รอดปัญญา (watchalin rodpunya) XL
65 ธิติธร ณ น่าน (Tithithorn na nan) M
66 วิชญ์พล กิจถาวร (Witchapon Kitthaworn) XL
67 วุฒิชัย กิตติพัฒนะชัย (Wutthichai kittipattanachai) S
68 อติชาต บุญนิมิตรภักดี (ATICHAT BOONNIMITPHAKDEE) L
69 Teru (Teru) L
70 ธเนศพล กุลสเวต (Tanasphon kunsawet) S
71 สุริยะ กลิ่นสุทโธ (Suriya Klinsuttho) M
72 อนุชา ผิวเกลี้ยง (Anucha Piwkliang) M
73 ณัฐวุฒิ ปานเอม (Nattawut Panaim) L
74 วิโรจน์ เอมสมุท (Wiroj Aimsamut) S
75 อมรรัตน์ ยุวบุตร (Amornrat Yuwabut) S
76 มโนธี เนตรน้อย (Manotee Natenoi) M
77 อรรถชัย คงคาทวีสุข (Atthachai Kongkataweesuk) XL
78 กรณรงค์ ภู่ระหงษ์ (Kornnarong poorahong) L
79 (Peter McManus) XL
80 ไพบูลย์ พูลสวัสดิ์ (Paiboon Poonsawat) L
81 ศักดิเกติ์ ปีเตอร์ซัน (sakdikay peterson) S
82 ดิษพงศ์ ธนวัฒนายิ่งยง (Dissapong Tnawattnayingyong) M
83 ทัตเทพ อยู่บรรพต (tadtap youbanpot) L
84 ทัตเทพ อยู่บรรพต (tadtap youbanpot) L
85 พิพัฒนมงคล มณีน่วม (Pipattanamongkon Maneenuom) S
86 สมาธิ ภูศรี (Samathi Phusri) L
87 ธานี แซ่ฉั่ว (Tanee Sae-Chue) M
88 วิชาญ จินดาพงษ์ (Vichan Jindapong) M
89 เผด็จชัย ประสิทธิ์พงษ์ชัย (Padejchai Prasithpongchai) M
90 สุทธิกิจ นาคทิพย์วรรณ (Sutthikit nakthipwan) M
91 กิติศักดิ์ วิทยากาญจน์ (Kitisak Witayakarn) L
92 (Noel Tanner) M
93 (บุญฤทธิ์ ธรรมศร) S
94 (ณัฐวุฒิ ชาวประทุม) S
95 (ชัย ทองริ้ว) M
96 (ชัชวาล ผลหมู่ ) L
97 (สราวุธ ธรรมภิวัฒนา) S
98 (ประสงค์ แก้ววิจิตร) L
99 (อัคคภาคย์ พูลสวัสดิ์) M
100 ประวิทย์ แก้ววิเศษ (Prawit Kaewwiset) L
101 (Thomas Oxford) L
102 Ian Morgan (Ian) M
103 พิชิต ศักดิ์เชิดชูตระกูล (พิชิต ศักดิ์เชิดชูตระกูล) S
104 (Aphikhup Prasopsub ) S
105 (Alexander Stolting) S
106 (Thiranut Prombutra) S
107 ( Chalermpol Wanna ) S
108 (Wanchart Tulyasuwan) S
109 (โอกาส บัวลอย) M
110 (โอภาส ทวีลาภพูนผล-) XL
111 (อำนาจ บัวลอย) L
เสือหมอบชาย รุ่นอายุ 40 – 49 ปี
# ชื่อ-นามสกุล ไซส์เสื้อ สถานะการชำระเงิน
1 ยินดี นเรศ M
2 วิโรจน์ พรหรรษาวิจิต (Virote Pornhansavijit) M
3 ศิริวัฑฒ์ จิตต์หรรษา (Siriwat Jithunsa) L
4 จิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์ (Chiratas Nivatpumin) M
5 (Ryan Ruhl) M
6 กษิดิส ชำนาญดี (kasidis chamnandee) L
7 อรรถสิทธิ์ ลิ้มพิทักษ์ผล (ATTASIT LIMPITUKPOL) L
8 (NARONGRIT SRIRINTRACHAI ) S
9 (Nathan Gazsik) XL
10 ันายรัชศักดิ์ บุญชู (ันายรัชศักดิ์ บุญชู) M
11 นายสาโรช กาญจนานนท์ (Mr. Saroj Ganjananonth) S
12 ลินทา (สุวัชชัย) L
13 อรรฆรัตน์ เหล่าอิจฉริยะพร (akarat laochariyaporn) M
14 (Iurii Marushevskyi) XL
15 สมชาย ชมชื่น (somchay chomcheun) M
16 ชัยธวัช ตั้งวีรชาตกุล (chaithawat tangveerachatkul) M
17 พัทน์ พฤกษาทร (Pat Pruksathorn) M
18 (Philippe Roquiny) L
19 อาร์ท มหาคุณ (Art Mahaguna) M
20 ณัฐชัย วรรณเจริญ (NATTACHAI VANNACHAROEN) M
21 ณัฏฐ์พิชัย จงวัฒนา (Nattapichai Chongvatana ) L
22 ยงยุทธ มานะธรรมไพบูลย์ (Yongyut Manathamphaiboon) M
23 ณรงค์ บันลือธัญลักษณ์ (Narong Bunluethanyaluk) XL
24 อัครฤกษ์ ไกรฤกษ์ (Akkalerk Krairiksh) XL
25 ภากร สุนทรรังษี (Pakorn Sunthornrangsri) M
26 ศิโรจน์ โพธิ์ทอง (Siroj Bhothidhong) XL
27 สกล มานะธรรมไพบูลย์ (Sakon Manathamphaiboon) M
28 นัทธี โกมลเวชกุล (Nattee Komolwejakul) S
29 บริพัตร มีวัฒนะ (Mr.Boripat Meewattana) M
30 ยุทธนา สาบคำ (Yutana Sabkum) L
31 ชินเขต เมตติชวลิต (chinkade mettichavalit) m
32 ไชยพล เดชตระกูล (Chaiyapon Dejtrakul) S
33 ชัยฤทธิ์ ศุภสิทธิจันทร์ (Chairit Suphasitichan ) M
34 วรเดช หริ่มรุ่งเรือง (woradech rimrungruang) M
35 กฤชติน ศิริตันตราภรณ์ (Krittin Siritantraporn) XL
36 วีระ เมฆทิพย์พาชัย (Weera Mektippachai) M
37 สุปรีชา แสงใน (Suprechar Sangnai) L
38 สรรพงศ์ ทานอก (Somphong Thanok) M
39 รดิศ ยินดี (Radis Yindee) L
40 บุญธรรม สมโลก (RNT) M
41 ณัฐพล สงวนศิริ (Nattapol Sanguansiri) L
42 นายพรชัย ดวงสมคิด (Mr.Pornchai Duangsomkid) S
43 ปราโมทย์ ทรัพย์เจริญกุล (Pramot Sabjaroenkul) M
44 ทวิวัฒน์ บุญชู (Tawiwat Boonchoo) M
45 ณะรัตน์ สีกัน (Narat) S
46 กฤตธน เอี่ยมเมิอง (krittana Iammeung) L
47 wongwhan (rawi) XL
48 วชิระชัย คูนำวัฒนา (Wachirachai Koonamwattana ) S
49 โยธิน ดุจเทพนิมิตร (Yothin Dujthepnimit) XL
50 นร ผลากุล (NORAH PALAKUL) XL
51 วีรภัฐ เสรีกุล (VEERAPATH SERIKULN) XL
52 โรจน์พงศ์ ไชยชมภู (Rojpong Chaichompoo) S
53 ปรีดา สารพฤกษ์ (preeda) XL
54 นายนิทัศน์ แก้วพระจันทร์ (Nitat) S
55 นายเจษฎา คงรอด (Jase-sada) XL
56 นายวรวิทย์ งามเสงี่ยม (Vorravit) S
57 นายพัฒนา คุณุทัย (pattana) S
58 อติเทพ ชดช้อย (atithep chodchoy) L
59 ปกรณ์ กมลฉ่ำ (Pakorn kamoncham) L
60 ทิพย์สันเทียะ (กิตติ) M
61 ดิเรก เอี้ยงทอง (Direk Eangtong) XL
62 จณัตว์ สุชาโต (JANUT SUCHATO) L
63 ชิติพัทธ์ นิยมแย้ม (chitipath niyomyam) XL
64 ณัฐภัทร วิรัชจรัสสิน (Natthaphat Wirachajaratsin) L
65 (Kevin Bratsky) L
66 กิตติพงษ์ พจนะวาที (Mr.Kitipong Pojanawatee) L
67 นายอดิศักดิ์ จารุพงษ์พันธ์ (Adisuk jarupongpun) M
68 ศุภวริษฐ์ อนันต์ฐานิต (Suppawarit Anantanit) M
69 Buranakul (Pakorn ) L
70 อดิสรณ์ สืบสุขสกุลวงศ์ (Adisorn Seubsukskunwong) M
71 นันทวิทย์ ชัยวิสุทธางกูร (Nuntawit Chaivisuthangkura) XL
72 สุชาติ ฉายาวรกุล (Suchart Chayavorakul) L
73 สมชาย ศรีสันติสุข (Somchai srisantisuk) M
74 นาย อรรถพล ฮกฮั่ว (Mr. Autthaphol Hokhua) M
75 นายชัยอนันต์ อำนวยการ (Mr.Chaianan Amnuaykarn) L
76 นิธินันท์ วงษ์วิสิฏฐ์ (Nithinun Wongvisit) M
77 อนุชา ไชยสวัสดิ์ (Anucha ) S
78 ธีรวัฒน์ ลิมปิผลไฟบูลย์ (Teerawat Limpiphonpaiboon) S
79 เกรียงศักดิ์ เพ็งคุ่ย (Kriangsek Pengkhul) S
80 สุมิตร เตชะสุขสันติ์ (Sumit Techasouksant) S
81 ศิวัฒ จงจรูญรังสรรค์ (Siwat Chongjaroonrangsun) S
82 มารุต พรอารักษ์ (Marut Parnerrak) L
83 กำธร ชาติสถาพร (kamtorn chatsathaporn) M
84 ธีรวุฒิ นคินทร์พงษ์ (Teeravut. Nakinpong) L
85 Johan Wouters (Johan Wouters) L
86 มณพ อรดีดลเชษฐ์ (Manop Ordeedolchest) XL
87 วัชรพงษ์ แก้วสะอาด (Vatcharapong Kaewsaad) M
88 Sookpradist (Kitisorn) M
89 เชิดเกียรติ์ เสถบุตร (Cherdkiat Sethaburt) L
90 นายทวีศักดิ์ คล้ายคลึง (Mr.Taweesak khlaikhlung) L
91 ไพโรจน์ สุดปาน (PAIROJ SUDPAN) L
92 ทวีป มนัสศิริเพ็ญ (Taveep Manussiripen) L
93 ถลิศร ลัมพสาระ (Talisorn Lambasara) M
94 นายชัชวาล ลาหนองแคน (MR.CHATCHAWAN LANONGKHAEN) S
95 นายธวัชชัย พลรีทอง (MR.THAWATCHAI PHOLREETHONG) L
96 จารุพันธุ์ เจนพานิชการ (Jaruphan Jenpanichkarn) M
97 ภูมินทร์ เฉลิมศรีภิญโญรัช (phumin chalermsripinyorush) S
98 สวัสดิ์เลี่ยมสาร (นายรุ่งโรจน์ ) S
99 ถวิลย์ เอมโอษฐ (tawil aemoat) M
100 ประเสริฐ ปานสมุทร (prasert pansamut) XL
101 สิริชัย โชติเธียรชัย (sirichai cottienchai) M
102 สุชาติ แหน่น้ำ (Suchat Naenam) S
103 พงษ์ศักดิ์ พุ่มประดับ (Pongsak Poompradab) L
104 พีรเศรษฐ์ อินทะโส (Piraset Intaso) L
105 (Friedemann Markus Kaiser) XL
106 โทคาซึ โยชิฮิสะ (Tokazu Yoshihisa) M
107 ทวีวัฒน์ อริยขจร (Taweewat Ariyakajorn) M
108 ฉัตรชัย แสงมณี (Chatchai Sangmanee) L
109 ไตรภพ เลิศมงคลธรรม (Traiphop Lertmongkoltham) S
110 กฤช แก้วดี (Krich Kaewdee) M
111 สุรชัย ทองกราย (surachai) S
112 เกษมสิทธิ์ วัฒนาเลิศกาลกุล (kasemsit wattanalertkankul) L
113 (ทวีศักดิ์ พึงลำภู) S
114 ภาสกาญจน์ จงกลรัตนาภรณ์ (Pasgan Chongkolrattanaporn) L
115 ดิเรก นาคเสน (DIREK NAKSEN) L
116 วิชานนท์ อรุณศรี (wichanon arunsri) XL
เสือหมอบชาย รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
# ชื่อ-นามสกุล ไซส์เสื้อ สถานะการชำระเงิน
1 วินัย แว่นแก้ว (Winai Wankaew) M
2 สายัณห์ ปัญญาคณานุกูล (Sayan Panyakananukul) S
3 (Anthony Herdrich) XL
4 (Mark Tolkmitt) XL
5 (David Giles) M
6 แสงตะวัน ทิวงค์วรกุล (Sangtawan Tiwongvorakul) L
7 (Paul Cook) L
8 (Hamish Keith) M
9 (Gilles Baenziger) M
10 (Graeme York) L
11 (Randy Nelson) XL
12 นายพูลศักดิ์ มหาศักดิกุล (Poolsak Mahasakdikul) M
13 (Masaru Oka) S
14 (Enrico Balmelli) M
15 Pinnarat (Sakda) M
16 สุวัชชัย รักถิ่นเกิด (Suwatchai Raktinkerd) M
17 ชัยภัทร ปภัสธนาพร (Chaipat Phapattanaporn) M
18 เรวัต จำรูญศรี (Rewat Chamroonsri) S
19 สมพร คงเจริญวานิช (Somporn Kongcharoenwanich) M
20 ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ (PIYAWAT KINGKATE) L
21 พรชัย ตระการรังษี (ponchai taganrungsri) M
22 (Herbert Huber) M
23 เพิ่มเกียรติ คุณาปกรณ์ (Permkiat Kunapakorn) M
24 สุธีร์ จิวะพงษ์ (Suthee Chivaphongse) L
25 พบชัย หริ่มรุ่งเรือง (Phobchai Rimrungrueng) L
26 สาโรจน์ บุญวงศ์วิวัฒน์ (saroj Boonwongwiwat) S
27 นาย สุรศักดิ์ จิระพรกุล (mr.surasak Jirapornkul) M
28 ชูชัย ไกรกีรติก้อง (Chuchai Kraikeratekong) S
29 นาย สำราญ เอื้อปัญญาสีห์ (Mr.Samran Euapanyasri) M
30 (Ingo Strohler) XL
31 นายพรชัย โตกระโทก (Mr. Pornchai Togratok) M
32 ณพลพัทธ์ พรรัศมีนนท์ (Napolphat Pornrussaminont) M
33 ศักดิ์ อู่สุวรรณ (ศักดิ์ อู่สุวรรณ) M
34 จรินทร์ สุมารัตน์ (Jarin Sumarat) M
35 โชตินรินทร์ พิบูลชัยนันท์ (chotnarin phiboonchainan) L
36 สุรพล แซ่คั่ง (สุรพล) M
37 นพดล สเลลานนท์ (Noppadol Salelanon) M
38 โสภาวนัส (นายรณยุทธ) L
39 ไพโรจน์ เมฆธน (Pairoj makethon) L
40 กำจัด มนตรี (Kumjad Montri) L
41 Trevor Phelps (Trevor Phelps) XL
42 (James Porter) XL
43 สุวัฒน์ เหล่าสมาธิกุล (suwat laosamathikul) S
44 (วัฒนปรีดา) M
45 (เพ็ญกิติรุ่งเรือง) M
46 (หอสกุล) M
47 (วงศ์โสภา) M
48 พลชัย สุวรรณศิริ (polchai suwansiri) L
49 บุญลือ คล้ายรักษา (boonlue klayraksa) L
50 พงศ์วัฒน์ องค์เจริญ (Pongwat Onkchareon) L
51 เจต นาคเรือง (Jet Nakrueang) XL
52 ธนพงษ์ ไลยยางกูร (Tanapong Laiyangkoon) XL
53 (Michael Harrison ) L
54 (Michael Seinige) XL
55 (Ingo Stroehler ) XL
56 สงคราม สังข์ศิริ (songkram sungsiri) M
57 ชนะศิลป ผดุงกุล (Chanasil phadungkul) L
58 (David Hanman) XL
59 นรา บุญญาหาร (Nara Boonyaharn) L
60 ทรงวาด ศิริวรรณ (Songwad Siriwan) M
61 ธีฐ์ศญ จันทรวิบูลย์ (Teesya Chantaraviboon) M
62 เจริญศักดิ์ ลีลาวิทูรชัย (Charoensak Leelawitoonchai) L
63 สมชาย บางบัวงาม (Somchai Bangbuangam) L
64 สุชม อุบลแก้ว (Suchom Ubolkaeo) L
65 นพัตธร เล็กดำ (napatthorn lekdum) S
66 พุฒิวัฒน์ อังคะนาวิน (Puttiwat Angkanavin) M
67 สมเกียรติ ปานเดย์ (Somkiet Pandey) XL
68 (สนิท ผัดเวียง) L
69 (วิชัย พงศ์ภิญโญภาพ) L
70 (วัฒนา รุจิเจริญวรรณ) XL
71 สุชาติ หิรัญประสิทธิ์ (สุชาติ หิรัญประสิทธิ์) S
เสือหมอบหญิง ทั่วไป
# ชื่อ-นามสกุล ไซส์เสื้อ สถานะการชำระเงิน
1 พัชรนันท์ คุณาธนอนันท์ (patcharanand kunathanaanand) S
2 โชติรส ไชย์ทรัพย์วจีเลิศ (Chotiros Chaisupwajeelerd) XL
3 ขจิตศรี ศรีวรเวียง (Khajitrsri Srivoravieng) S
4 สุวิมล พฤกษ์สุกาญจน์ (Suwimon Phruksukarn) S
5 กนกวรรณ เมืองเงิน (KANOKWAN MUEANGNGOEN) M
6 ปัญจพร ยอแซฟ (punjaporn joseap) S
7 (Hayley Dixon) M
8 ชนากานต์ ศรีชะอุ่ม (Chanakan Sricha-um) S
9 จุฑามาศ วงษ์พาดกลาง (Jutamas Wongpadklang) S
10 สวรรยา คงรักษ์ (Sawanya Kongrak) M
11 ปิยะวารินทร์ ธนเจริญวรกุล (Piyawarin Thanajaroenworakul) S
12 สุธารินี ชำนิกุล (Sutharinee Chamnikul) S
13 ณัฐธิดา วงศ์เปียง (Natthida Wongpiang) L
14 ศิลารัตน์ ตั้งกิจงามวงศ์ (Silarat Tangkitngamvong) S
15 สิริมา จันทศรี (Sirima Jantasri ) S
16 Chanaluck Prapasiworakul (Chanaluck Prapasiworakul) S
17 ปัณฑ์ชนิต พงศ์สถาพร (phanchanit phongsathaporn) M
18 รวิรัฐ ศรีโสภา (Ravirath Srisopha) S
19 วณิชชา กาญจนอภิรักษ์ (vanichcha kanchanaapiruk) S
20 นวรัตน์ กฤษณวงษ์หงษ์ (Navarat Kritsanawonghong) S
21 (อังคณา วงษ์พัฒนสิริกุล) S
22 กุรชา ไชยรินทร์ (kulacha chairin) S
23 กุลพร เจริญสุข (KUNLAPORN CHAROENSUK) S
24 ศิริโสภา จินดากวี (sirisopa jindakwee) S
25 ณัฎฐา คล่องแคล่ว (Nattha Klongklaew) S
26 สิตตา มารัตนชัย (Sitta Marattanachai) S
27 ศิประภา ไร่พุทธา (siprapa raiputta) S
28 อรัญญา อู่ชาโชติ (Arunya Uchachote) S
29 วัชโรบล หลวงปัน (WATCHAROBON LUANGPUN ) S
30 ฉัตรเกล้า สมสา (Chatklarw somsa) S
31 ศิลาพัฒน์ (ส.ต.ต.หญิงกฤติกา ) S
32 โพนชัยแสง (นางสาวสุทธิมา ) S
33 จันทร์ธิมา (นางสาวสาธินีย์ ) S
34 ราษี (นางสาวพรรรายณ์) S
35 ศุภรดา ธนาจารุภวัต (Suparada Tanajarupawat) S
36 สุรีย์ ช่างวณิชกุล (Suree Changvanitchakun) S
37 จุตินัฏฐ์ นาคลดา (Jutinut Narklada) S
38 รวิพร ไตรรัตน์ (Raviporn Trirat) S
39 เเว่นเเก้ว น้ำคำ (Waenkaew Namkam) S
40 วนิชยา จันทรัตน์ (wanitchaya) S
41 อรวรรณ สุทธิแสวง (Orawan Sutthisavang) S
42 พรรณษร ปฐมาภินันท์ (Pannasorn Patamapinunt) L
43 (ธนัฏฐา ธนทรัพย์ชูศรี) S
44 (ธันญ์วริน กิตติธรรมกูล) S
45 (ภาสิรี เจริญทรัพยานนท์) S
46 (อรุณณภา พาณิชจรูญ) S
47 (ดญ. สุพิชชา วรวงค์) S
48 (กมลวรรณ วิญญูวิจักขณ์) S
49 (กัลยา สุวรรณเหมย) S
50 (บุรฉัตร ถาวร) S
51 กัลยา บุญศรี (กัลยา บุญศรี) S
52 วรรณา พลอยชาติตระกูล (wanna ploychattakool) S
53 (Weena Nantamanop) S
เสือหมอบหญิง รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป
# ชื่อ-นามสกุล ไซส์เสื้อ สถานะการชำระเงิน
1 (SUPAKORN SAELIM) S
2 วาสนาวิไล คงด่าน (Wasanawilai Kongdan) S
3 จันทร์เพ็ญ อิ่มสุดรส (Junpen Imsudros) S
4 จิรภา นัตติสุทธิ์ (Jirapa) S
5 ธวัลรัตน์ วัฒนะโชติเจริญ (Tawanrath Wattanachotcharoen) S
6 เกศธิดา เทศวานิช (Kettida Tesvanich) S
7 เชอรี่ นิมิตรพรตระกูล (Cherry Nimitporntrakul ) S
8 สุขุมาล กมลฉ่ำ (sukhumarn kamoncham) S
9 นัทธมนต์ อังกูรเมธาโรจน์ (natthamon angkoonmetarros) S
10 อรยา อานันท์นิตย์ (oraya anannit) S
11 กาญจน์สุคนธ์ อุ่นอบ (Kansukhon unob) S
12 Salakruthai Ingkakitti (สลักฤทัย อิงคกิตติ) S
13 กุลลยา เมฆธน (Kullaya makethon) M
14 (Padcha Porter) S
15 มีนา นิลขำ (meena nilkam) S
16 จีรภัทร จิตตรง (Jeerapat Jittrong) S
17 สุพิชญ์ชญา โชติวัฒน์พงษ์ (Supitchaya Chotiwatpong) XL
18 มยุรี เลิศมงคลธรรม (Mayuree Lertmongkoltham) S
19 บุญเรือน นพตระกูล (boonruen noptrakul) XL
20 มนชยา วงส์พิเชษฐ (Monchaya Wongpichet) S
21 อพรรณตรี ชัยชุมพล (Apuntri Chaichumpol) M
22 นันทยา ถี่ถ้วน (Nantaya Teeteun) L
23 อารีรัตน์ สุขศิริ (Areerat Suksiri) S
24 (ทรรศวรรณ ซิววิว) S
25 (อัจฉรา รามสินธุ์) S
26 (รุ่งทิพย์ ตั้งปริมณฑล) S
27 ณัทณิชชา พุฒิภัสเบญญา (ณัทณิชชา พุฒิภัสเบญญา) S
28 อนรรฆนง นิลโมจน์ (อนรรฆนง นิลโมจน์) S
29 (อุไร รุจิเจริญวรรณ) S
30 (ธัญญ์ฐิตา อธิชัยบวรพงษ์) S
รุ่นเฉลิมพระเกียรติ (ไม่มีการแข่งขัน)
# ชื่อ-นามสกุล ไซส์เสื้อ สถานะการชำระเงิน
1 เอนก มะสมโพธิ์ (เอนก มะสมโพธิ์) XL
2 ชัญญา รอดรักขวัญ (Chanya Rodrakquan) M
3 ณัฏฐา สมบัติพิบูลย์ (nattha sombutpibool) S
4 เศรษฐศักดิ์ อรุณทอง (Sethasak Aroonthong) S
5 วรรนธนี อภิวัฒนเสวี (vanthanee apiwattanasawee) S
6 จิรายุส อรุณลักษณ์ (Jirayut Aroonluk) M
7 สุกาญจน์ดา สมภักดี (Sukanda Sompakdee) S
8 มงคล โพธิ์แก้ว (Mongkon Phokaew) M
9 ดิลก ตามใจเพื่อน (Dilok Tamjaipuan) L
10 สุธิชา เจริญงาม (Sutisha Charoenngam) S
11 ธันว์ธิติ แสว่งกิจ (Thanthiti Swaengkit) L
12 กมลภัทร แสวงกิจ (Kamolpat Swaengkit) L
13 ศักดิ์ชัย พุทธำรงค์ (Sakchai Phutthamrong) S
14 สุขรวย (พ.ต.อ.ชาญศิริ) M
15 สุขรวย (พ.ต.อ.ชาญศิริ) M
16 ฉายกุลกุลสิทธิ์ (นายอิทธิพงศ์ ) M
17 มหิกูล ( นายอัศวิน มหิกูล) S
18 อุ่นเรือน ( พ.ต.ท.ธนพล อุ่นเรือน) M
19 สินธุภูมิ ( ด.ต.จิรวัฒน์ ) M
20 บุญรัตนธนากร (ร.ต.ท.ธุรกิจ ) S
21 ชมเชิงแพท์ (คุณฉมาดล ) S
22 สมพร กลัดมี (Somporn Kladmee) XL
23 ธรา พัฒนโชติ (Tara Pattanachote ) L
24 ธีรภัทร สิทธิชัย (Teerapat sittichai) L
25 สรวิชญ์ สว่างแก้ว (SORAWIT SAWANGKAEW) M
26 พชร สุวรรณศิริ (pachara suwansiri) XL
27 ชัชวาลย์ เจรียงพร (chatchawal chriengporn) XL
28 ปองพล ชัยมงคลรัตน (pongpol chaimongkonrat) XL
29 เทิดศักดิ์ แสงอรุณ (Thoetsak Saengarun) L
30 ยอดหญิง กรอบเงิน (Yodying Grobngen) S
31 พีระพงษ์ ไทยเจริญ (Peerapong Thaicharoen) XL
32 สุนันต์ แสวงผล (Sunun Sawhangphon) XL
33 ภัชชภร พิชิตพรรณ (PHATCHAPORN PICHITPHUN) S
34 ถาวร พิชิตพรรณ (THAWORN PICHITPHUN) L
35 พิสิษฐ์ สุวรรณาภรณ์ (pisit suwannaporn) S
36 ศิรินนาท โลพันธ์ศรี (sirinnat lopansri) S
37 ทศวร สวัสดิ์ชีวัน (tossaworn sawatcheewan) S
38 พลชัย สุรสนธิ (Ponchai Surasondhi) L
39 ภูดิศ ฐิรวิภาส (Phudis Thiravipas) M
40 สุภรัตน์ รัตนดิลกชัย (Suparat Rattanadilokchai) S
41 อังคณา รัตนศรีสมโภช (Angkana Rattanasrisompot) S
42 รังสิมา แซ่เจียม (Rangsima Sae Jiam) M
43 ภูมิชาติ จันทร์เมฆา (poomchart janmeka) M
44 สำเริง สรรเสริญ (Samroeng sansern) M
45 กิตติธัช ชีวกิดาการ (kittitach shevakidakarn) S
46 คงคิด ตรีภพ (kongkit tripop) S
47 ศุภวัฒน์ ปานพุ่ม (supawat parnpum) L
48 กิตติภูมิ แสงอร่าม (kittibhum saengaram) L
49 ณัฎฐ์พล วัฒนศิระกุล (nutphon wattanasirakul) M
50 เมธี รัฐสมบูรณ์ (Methee Ruttasomboon) M
51 ฉัตรชัย โชติทิฆัมพร (chatchai chottikumporn) M
52 ภูมิ โชติทิฆัมพร (poom chottikumporn) S
53 โสพัฒน์ แก้วโสวัฒนะ (sophat kaewsowatthana) XL
54 สุรศักดิ์ วิจักษณ์จินดามัย (surasak vichakchindamai) XL
55 วิรคุณ บุณยรัตพันธ์ุ (virakun punyaratabandhu) XL
56 ภาวิณี อินชมภู (pavinee inchompoo) M
57 บัญยง พูลทรัพย์ (Banyong Phoonsap ) XL
58 ถนอม มหรรทัศนพงศ์ (tanom mahantasanapong) XL
59 ทินกร เทียนประทุม (thinakorn thianprathum) M
60 สุภศิริ ชัยสิริ (suphasiri chaisiri) S
61 ปริณดา ชัยสุกวัฒน์ (parinda chaisukawat) S
62 ทวีวัฒน์ บุรมย์ชัย (Taweewat Buromchai) S
63 ปฐมพร นนทิบัณฑิต (Patomporn Nontibundit) XL
64 สิริกานต์ เด่นจันตา (Sirkan Denjunta) S
65 (อาทิตย์ สองจันทึก) XL
66 (ณยดา สร้างสุข) S
67 (พัทยา โสภา) S
68 (รพีพรรณ ปรีชาพงษ์) S
69 (บุญรักษา จันทร์วิภา) S
70 (Mingkwan Robkob) S
71 (Vittaya Imwattanaporn ) L
72 (สมชาย ดิษฐศร) S
73 (เพ็ญทิพย์ บำรุงเจริญ) S
74 (รสมารินทร์ อรุโณทัยพิพัฒน์) S
75 (อัญชลี วรรณพุก) S
76 ธีระ วีระวงศ์ (theera weerawong) M
77 พสิษฐ์ ดิศแพทย์ (Pasith Disabaedya) S
78 (ศรรค เหล่าสมาธิกุล) M
79 (จิตตาภัทร์ เหล่าสมาธิกุล ) S
Back to top